Commercial Finance

De maatwerkspecialist in werkkapitaalfinanciering

Lange debiteurentermijnen

De kosten gaan voor de baten uit. Zeker als uw bedrijf te maken heeft met lange debiteurentermijnen. Enerzijds is het lastig om deze overbruggingsperiode te financieren tot het moment van betaling door uw debiteuren. Anderzijds kunnen uw crediteurentermijnen ongewenst oplopen.

Dit is onze oplossing:

Met een Debiteurenfinanciering beschikt u direct na verzending van een factuur over een groot deel van het uitstaande bedrag. Onze Debiteurenfinanciering is een flexibel krediet gebaseerd op uw zakelijke debiteuren, waarbij het krediet op een verantwoorde manier uw omzet volgt. Groeit uw omzet en daarmee uw debiteurenportefeuille, dan groeit uw Debiteurenfinanciering mee. U wordt dus niet gehinderd of beperkt door een kredietplafond.

De Debiteurenfinanciering kunt u uitbreiden met Overname Debiteurenrisico. Het risico van non-betaling wordt met deze oplossing overdragen aan ING Commercial Finance. Zo bent u zeker dat u uw geld ontvangt. Want omzet is pas echt omzet als de factuur is betaald.

Maak een afspraak