Commercial Finance

De maatwerkspecialist in werkkapitaalfinanciering

Risicovolle fase

Door snelle groei of door een overname heeft u behoefte aan extra liquiditeit. Maar doordat uw eigen vermogen te klein is ten opzichte van uw balanstotaal, loopt u tegen de grenzen van uw bankkrediet. Of uw bedrijf is, als gevolg van externe factoren, niet meer winstgevend. Na een herstructurering kunt u weer een gezonde continuïteit laten zien, maar de middelen om deze door te voeren, ontbreken.

Dit is onze oplossing:
Door onze kredietverlening op debiteuren en voorraden kunnen wij u, ondanks een beperkt eigen vermogen, van de benodigde liquide middelen voorzien. Dezelfde kredietverlening kan ook financiële ruimte geven om een herstructurering te bekostigen, waarna uw bedrijf met een gezonde bedrijfsvoering haar doelstellingen kan nastreven.

Maak een afspraak